I rute med den nye stasjonen på Leikanger

Brannsjefen: – Eit kjærkome løft for oss

Det seier brannsjef i Stad kommune, Geir Petter Hatlenes som ser den nye brannstasjonen på Leikanger ta form.

Klart før jul: Om alt går etter planen vil dei ni tilsette ved Stad kommune brann, redning og førebuing avdeling Leikanger få vesentleg betre arbeidshøve når den nye stasjonen står klar i veke 49. Tidlegare har dei måtte leige garasje med Honningsvåg maskin, men får no samla alt under same tak. I tillegg vil uteseksjonen få nytte bygget til pauserom.  Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

Etter planen skal bygget som Stårheim Bygg set opp stå klart i veke 49. Då får dei ni frivillige ved avdelinga på Stadlandet endeleg arbeidsforhold som tilfredsstiller krava sett av arbeidstilsynet.