Vedlikehald på brua fører til endringar for skipstrafikken

Dei to løpa under Måløybrua får no redusert seglingshøgde og i eitt år fram til september 2021 vil det bli endring av seglingsmønsteret i dei to smale sunda.

Her passerte cruiseskipet Blach Watch i jula 2017 i det austre løpet under brua. I eit år blir trafikken regulert gjennom ulike løp under brua på grunn av vedlikehaldsarbeidet. Illustrasjonsfoto  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Grunnen til dette er vedlikehaldsarbeidet på Måløybrua, opplyser Kystverket.