– Drar du kjensel på disse musikantene?

Kavringen var det gamle kallenavnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-tallet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågsøy/Kinn: Mål­øy Mu­sikk­lag leder an i det­te opp­toget i Gate 1 i Mål­øy, og det kan se ut som om både Mål­øy Song­lag og Mål­øy Manns­kor kom­mer bak korp­set. Bil­det er tatt i det pro­se­sjo­nen på vei nord­over Gate 1 pas­se­rer Tor­get. Vi ser Heradsheim for­an t.h. og Sunde-hu­set sør for det­te. På ned­si­da av gata lig­ger Føn­ste­li­en-hu­set.