Reagerer på høg fart ved campingplassen

– Flere av disse kvalifiserer til langt mer enn inndragelse av førerkort og bøteleggelse

En hytteeier i Hjelmelandsdalen i Stad ser stadig uønskede trafikksituasjoner, og har nå sendt e-post til ordfører i Stad, politiet og Trygg trafikk om utfordringene ved skianlegget.

Regarerer: En hytteeier reagerer på at mange som kjører til og fra skianlegget på Harpefossen bryter fartsgrensa.   Foto: Google maps

Nyheter

Ved campingplassen på vei til skianlegget er det 50-sone, som går over i en 30-sone når man nærmer seg skianlegget. Hytteeieren skriver at han har god oversikt over området fra sin hytte, og at han stadig ser flere uønskede trafikksituasjoner.