– Bekymringa vår er at elevar og lærarar står der første skuledag med ei ny reform og gamle skulebøker

Forleggjarforeininga meiner det trengst 300 millionar kroner til nye bøker i vidaregåande skule i samband med reforma fagfornyinga.

Forleggjarforeininga meiner det trengst 300 millionar kroner til nye bøker i vidaregåande skule i samband med reforma fagfornyinga.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Ifølgje Klassekampen ber foreininga om ekstraløyvingar på denne summen fordelt på tre år. Det kjem fram i eit brev til Kunnskapsdepartementet.