Fylkesmannen ber kommunane vurdere ytterlegare opning av sjukeheimane

Fylkesmannen i Vestland ber kommunane vurdere om besøksreglane på sjukeheimane er for strenge. Eldrebyråden i Bergen vurderer å opne for besøk to gonger i veka.

Fylkesmannen i Vestland ber kommunane vurdere om besøksreglane på sjukeheimane er for strenge. Eldrebyråden i Bergen vurderer å opne for besøk to gonger i veka. 

Nyheter

Ifølgje Bergens Tidende har Fylkesmannen bede kommunane gjere vurderinga av ytterlegare opning etter å ha gjort ei undersøking av dei ulike reglane som blir praktiserte av sjukeheimar i dei ulike kommunane.