Fylkesmannen gjer om kommunen sitt vedtak og seier nei til fritidsbustaden i strandsona

Fylkesmannen i Vestland klaga på Kinn kommune sitt vedtak om dispenasjon og løyve til ein fritidsbustad som dei meiner er bygd utan løyve i strandsona i eit område som er avsett til naustområde på Husevågøy. No avgjer ein settefylkesmann at klagen vert tatt til følge og at kommunen sitt vedtak gjerast om.

Fylkesmannen i Vestland klaga på Kinn kommune sitt vedtak om dispensasjon og løyve til ein fritidsbustad som dei meiner er bygd utan løyve i strandsona i eit område som er avsett til naustområde på Husevågøy. No avgjer ein settefylkesmann at klagen vert tatt til følge og at kommunen sitt vedtak gjerast om.  Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

Søknaden om dispensasjon til bygging vert dermed avslått. I brevet til Kinn kommune, skriv settefylkesmannen, som er Fylkesmannen i Rogaland, at dette vedtaket er endeleg og ikkje kan klagast inn til overordna myndigheit.