Roser kommunen for å ha satt fart på prosessen

Snart klare til å sette spaden i jorda for en etterlengtet byutvikling

– Det er et stort trykk fra unge som vil bygge i Måløy, og da er det synd at stedet ikke har tomter klare. Det problemet ønsker vi å bidra til å løse gjennom tomtefeltet vi skal bygge i Gate 8, sier Kent Rune Bugjerde i UNU AS.

– Det er et stort trykk fra unge som vil bygge i Måløy, og da er det synd at stedet ikke har tomter klare. Det problemet ønsker vi å bidra til å løse gjennom tomtefeltet vi skal bygge i Gate 8, sier Kent Rune Bugjerde (t.h.).og Tom Andre Svoren i UNU AS.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

– Vi har ukentlige forespørsler fra folk som er interessert i tomter i Måløy, sier daglig leder i entreprenørselskapet UNU AS i Måløy, Kent Rune Bugjerde.

– Det er mange bedrifter i Måløy som søker etter folk, det gjør vi for tiden også selv. I tillegg vet vi at det er mange unge som studerer i de store byene som ønsker å flytte hjem. Da er det avgjørende at det finnes tomter å bygge hus på, legger han til.

Tomtemangelen i Måløy har blitt enda mer prekær etter at kommunen i vår solgte de tre siste tomtene på Amondamarka nord i Måløy.

Vil bøte på tomtemangelen

UNU AS har over lengre tid vært i dialog med Vågsøy, og senere Kinn kommune, for å få utviklet et tomteområde som ligger i overkant av Gate 6A i Måløy.

– Folk vet at vi har planer for feltet, og nå merker vi at det er flere som ønsker informasjon om fremgangen i prosjektet. Derfor er det gledelig å se at Kinn kommune nå legger trykk på å bli ferdig med de politiske prosessene, så vi kan komme i gang med arbeidet. Dette prosjektet er viktig for alle som driver næringsvirksomhet i området, og vil ha mange positive ringvirkninger for Måløy, ikke minst for å få folk som stedet trenger til å etablere seg her.

– Dette er egentlig bare en helt naturlig forlengning av et boligområde i Måløy. Det er i praksis ikke andre alternativer til tomteutvikling i Måløy enn dette området som åpner for 33 nye boligtomter, supplerer prosjektleder Tom Andre Svoren.

I første omgang må kommunen gjennomføre en endring i reguleringsplanen for å få på plass tilførselsveiene til det nye boligfeltet.

Her står Kent Rune Bugjerde og Tom Andre Svoren i terrenget nær der Gate 8 er planlagt. Det skal også bygges en tilførselsvei til området som skal kobles sammen med Idrettsveien.  Foto: Marianne S. Rotihaug

Kommunen eier det meste av utmarksområdet der tomtefeltet skal ligge, men det er også mange små parseller av utmark som må kjøpes ut av kommunen før UNU kan kjøpe hele området og sette i gang med gravingen.

UNU skal selv stå for byggingen av veien gjennom tomtefeltet, som skal ferdigstilles etter VA-normen, som er kommunen sin standard. Etter ferdigstillelse vil kommunen ta over driftsansvaret for veien.

– Vann- og avløpsopplegget er allerede tegnet opp. Vi har også en avtale med SFE om at høyspentledninga som går over området skal graves ned i grunnen. Mye er egentlig klart, så det trenger ikke gå så lang tid nå før vi er i gang, sier Bugjerde.

– Så fort tilførselsveiene er klare setter vi i gang med de siste tilpasningene på reguleringsplanen på selve tomteområdet, og så fort vi har på plass alt det formelle med kommunen, og har tatt over feltet, vil vi starte salg av tomter og hus i området. Det er også godt mulig at vi kommer til å sette opp noen 2- og 4-mannsboliger i dette feltet, som vi vet det er stor etterspørsel etter, legger han til.

Denne tegningen viser hvor den nye Gate 8 i Måløy skal ligge. Gata inneholder til sammen 33 nye boligtomter. (Illustrasjon: iVest Consult AS) 

Snakker godt sammen

UNU-sjefen sier at selskapet har hatt en veldig god dialog med kommunen hele veien.

– Det skal sies at vi har hatt en veldig god dialog med både kommunalsjef Rolf Bjarne Sund, kommunedirektør Terje Heggheim, ordfører Ola Teigen og planavdelingen i Kinn kommune, sier Bugjerde, som også merker at lokalpolitikere tar kontakt om prosjektet.

Han mener det er kommunens grunnerverv, altså kjøp av parseller fra private eiere av utmark, som kan ta noe tid her, men han håper likevel å kunne sette spaden i jorda i løpet av 2021.

– Dette er et veldig spennende tomtefelt. Det er sentralt, solrikt, og er lite utsatt for sterk vind. Utsikten er også helt unik. Flere interessenter har allerede vært oppe i terrenget og sett seg ut tomter, så etterspørselen har vi lite bekymringer for, avslutter Kent Rune Bugjerde.