Meiner kommunen har vore inhabil og stått i vegen for ei rettferdig fordeling

Førde jaktlag sør har klaga på tildeling av hjorteløyve. Dei påstår at det har vore inhabilitet ved tildeling av hjorteløyve og i vurdering av klagen.

Førde jaktlag sør har klaga på tildeling av hjorteløyve. Dei påstår at det har vore ugildskap ved tildeling av hjorteløyve og i vurdering av klagen.  

Nyheter

Dette kjem fram i eit brev til Bremanger kommune frå Fylkesmannen i Vestland.