Skal vurdere om behandlingen av vindkraftkonsesjoner har fulgt loven

I Olje- og energidepartementet skal man nå vurdere om behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og kravene i forvaltningsloven.

I Olje- og energidepartementet skal man nå vurdere om behandlingen av gitte vinkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Dette kommer fram i et brev fra departementet til Stad-ordfører Alfred Bjørlo. Han har tidligere bedt departementet om en ny gjennomgang av konsesjonen for Okla vindkraftverk.