Steinbrot og kulturminne side ved side?

– Ei komplisert sak, seier Riksantikvaren

11. september er Riksantikvaren sin frist for å kome med ei eventuell motsegn mot det nye steinbrotet på Aksla i Bremanger.

11. september er Riksantikvaren sin frist for å kome med ei eventuell motsegn mot det nye steinbrotet på Aksla i Bremanger. – Ei komplisert sak, seier Riksantikvaren.   Foto: Trond Lødøen

Nyheter

– Det er kompliserte saker vi får på vårt bord, og det er også denne. Det som er viktig for oss er å få fram dei ulike aspekta ved saka, bli godt informer og få stilt dei spørsmåla vi ønskjer, seier seniorrådgjevar ved samfunnsavdelinga Line Bårdseng på seksjon for arealplanlegging og miljø hos Riksantikvaren.