Opnar opp for å gi utsett frist for oppstart og forlenga konsesjon for vindkraftverket

I Bremanger kommune innstiller rådmannen på at det blir gitt utsett frist for å sette i drift Guleslettene vindkraftverk og at konsesjonen blir forlenga til 30 år.

I Bremanger kommune innstiller rådmannen på at det blir gitt utsett frist for å sette i drift Guleslettene vindkraftverk og at konsesjonen blir forlenga til 30 år. 

Nyheter

Zephyr AS søkte NVE 13. mars om utsett frist og forlenging av konsesjon, og Bremanger kommune har fått utsett frist til 16. september med å kome med sitt høyringssvar.