Har som mål at vegen ikkje skal vere stengt meir einn 20 minutt

Skal vere ferdige med sprengingsarbeidet innan ein månad

Bygginga av ny gang- og sykkelveg i Svelgen er no inne i ein fase med mykje sprenging i fjellskjeringa mellom Risemyra og idrettsplassen, med påfølgjande stengingar.

Breivika-Svelgen: Dronefoto frå bygginga av ny gang- og sykkelveg. Den aktuelle fjellskjeringa er øvst til venstre i bildet.  Foto: Vestland fylkeskommune

Nyheter

– Entreprenøren har eit mål om at stengingane ikkje skal overskride 20 minutt. Storleiken på salvene, og dermed også omfanget av oppryddingsarbeidet før trafikken slepp forbi, vil variere noko. Dette fører til at enkelte stengingar kan ha litt lenger varigheit, seier Emma Midthjell Solibakke, byggjeleiar i Vestland fylkeskommune.