Då alt anna stengte ned fekk kommunen på plass nye og populære aktivitetar for ungdommen

– Korona førte til at alt av trening, aktivitetar og skular vart stengt ned, og ungdomen sat heime med mor og far. Då fekk vi «go» frå øvste hald til å sette i gang nye tiltak for barn og unge.

– Korona førte til at alt av trening, aktivitetar og skular vart stengt ned, og ungdomen sat heime med mor og far. Då fekk vi «go» frå øvste hald til å sette i gang nye tiltak for barn og unge. Det seier Arild Vonheim.  Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

Det sa rådgjevar Arild Vonheim for lokal samfunnsutvikling i Stad kommune då han orienterte politikarane om fritidstilbod for barn og unge i Stad under kommunestyremøtet.