Denne klubben tok vare på sine stoltheter

Kavringen er det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

I februar 1994 hadde Fjor­de­nes Tidende ei sak om Am­car-klub­ben i Svel­gen. Klubben blei starta i 1992, og var/er åpen for alle med in­ter­es­se for nye og gam­le ame­ri­kans­ke bi­ler. De had­de sitt før­s­te treff i Førde i 1993, i sam­ar­beid med den mer etab­ler­te klub­ben der. Fra 1994 av har de ar­ran­gert am­car-treff på heimebane, i Svel­gen.