Kinn-opposisjonen har funnet sammen – har etablert et valgteknisk samarbeid

Flere av opposisjonspartiene i Kinn har nå etablert et såkalt valgteknisk samarbeid for å beholde posisjoner i de politiske hovedutvalgene.

Geir Oldeide og Rødt har sammen med Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet inngått et valgteknisk samarbeid for å beholde folk i viktige posisjoner.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

– På opposisjonssida har Senterpartiet, Rødt, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet nå laget et valgteknisk samarbeid, sier Geir Oldeide (Rødt) til Fjordenes Tidende.

– Vi snakker ikke her om et politisk samarbeid, men et teknisk samarbeid for å utnytte stemmene til å holde på de posisjonene som disse partiene hadde før den nye flertallskoalisjonen ble etablert. Senterpartiet har mistet stemmekraft og innflytelse i forhold til den opprinnelige konstitueringen av kommunestyret. For at de skal opprettholde posisjoner er de avhengige av å skaffe seg nye allianser. Partiet mistet jo også Jon Valur Olafsson til SV, legger Oldeide til.

Gjennom det valgtekniske samarbeidet sikrer opposisjonen seg plasser i kommunens hovedutvalg.

– For eksempel får det nye samferdselsutvalget tre medlemmer fra den nye flertallskoalisjonen, og da får den valgtekniske samarbeidskoalisjonen som vi har laget sammen med Sp, Frp og KrF de to resterende to plassene. I utgangspunktet er da SV og MDG uten mandatsjanser i de utvalgene som har fem medlemmer.

– Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Rødt opprettholder sine posisjoner. KrF kommer litt styrket ut av det som har skjedd, mens MDG og SV nok trekker det korteste strået, selv om de også har et etablert et eget samarbeid, sier Oldeide.

Det er politikken som til sjuende og sist teller

Oldeide minner om poenget han kom med sist:

– Det er politikken som kommer ut av den nye flertallskoalisjonen som teller, mer enn posisjoner. Ingen i koalisjonen signaliserer at de har tenkt å sette noen bremser på.


– De snakker om full fart. Jeg frykter full fart mot stupet

Geir Oldeide i Rødt frykter de økonomiske konsekvensene av det nye flertallssamarbeidet i kommunestyret i Kinn.


Oldeide forteller at det kommer folk i det politiske miljøet til ham og sier at «det ser ut til at det nye rådhuset blir stoppet».

Men det er ikke slik Oldeide forstår situasjonen.

– Det er ikke det signalet som har kommet. Signalet som har kommet er bare at kommunedirektøren har sagt at rammen kommer til å sprekke. Det er overhodet heller ingen signaler om at den nye fotballhallen i Florø ikke skal bygges. Det snakkes ikke om at enkelte prosjekter må ut. Alt skal være med.

Rødt-lederen sier at neste års budsjett er veldig viktig for å få kontroll på kostnadene i kommunen.

– Vi i Rødt har sagt fra flere ganger om at vi må få ned driftskostnadene i kommunen. Det ble også hyret inn et konsulentfirma for å gjøre en analyse på hvordan vi kan få en mer effektiv drift. Jeg har forutsatt at dette konsulentfirmaet skal legge fram sine resultater i tide til budsjettbehandlinga i høst. Det må tas grep i dette budsjettet. Jeg hørte nettopp rykter om at rapporten ikke kommer før langt utpå nyåret. Skal vi gjøre det samme som i fjor, og sette opp et budsjett der «alt» skal med? Da er det etter min mening igjen full fart utfor stupet.

Han mener at den nye koalisjonen, i mangel av Senterpartiet, består av «ja-folk», som han kaller det.

– Senterpartiet hadde en begrensende rolle, og ville holde igjen på ting. Det ble oppfattet som brysomhet, og det grepet som ble gjort, gjør at man nå sitter igjen med ja-folk som bare kjører en vei. Det er i alle fall inntrykket jeg sitter med utad. Så får vi se hva de faktisk legger fram, avslutter Geir Oldeide.