Stiller spørsmål ved inntektssystemet

Skal vi bli ei PR-bedrift framfor ein tenesteytar?

Økonomisjef Ole Starheim i Stad kommune stiller spørsmål ved om inntekstssytemet til norske kommunar er kopla for mykje mot den enkelte innbyggjarar.

Økonomisjef Ole Starheim i Stad kommune stiller spørsmål ved om inntektssystemet til norske kommunar er kopla for mykje mot den enkelte innbyggjarar.  Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

Når kommunar får overføringar frå staten er tal innbyggjarar ein avgjerande faktor, men mellom anna kor gamle innbyggjarane dine er, om dei er skilt eller om dei har særskilde behov er også med og påverkar pengesekken frå staten.