Har fått bygdene med seg i kampen om å starte «ny» barnehage i ytre

Det er seks år sidan ytre Stad barnehage vart lagt ned. Den gang til store protestar i bygdene på ytre Stadlandet. Auka optmisme og befolkningsvekst gjer no at lokale tilflyttarar vil gjenopne tilbodet - i privat regi.

Ynskjer nytt tilbod: Måndag lanserte denne gjengen planane for ein ny privat barnehage på ytre Stadlandet. I det som i dag er grendahus var det fram til 2014 kombinert skule og barnehage. Det er i desse lokala gjengen ynskjer å skape eit alternativ til ungar og foreldre. Frå venstre pedagogisk leiar Ida Elise Leikanger, pastor i Filadelfia Stadlandet, Vidar Dalsbø, pedagogisk leiar Anne Grete Gilleshammer, leiar i husstyret Per-Arne Aarvik og dagleg leiar i Filadelfia Ruben Dalsbø.  Foto: Jon Frogner

Nyheter

Arbeidsgruppa som håpar å få realisert barnehagen, består av leiar Ruben Dalsbø, Anne Grete Gilleshammer og Ida Elise Leikanger.