Førselår kutt i YSK/TAF og fagskulane

– Mange av desse kuttforslaga er veldig uheldige, og vi jobbar intenst med å finne rom for kanskje å unngå ein del av dei

Eit totalt innsparingsbehov på 82,4 millionar kroner har gjort til at fylkesrådmannen i Vestland føreslår kutt i YSK/TAF-tilbodet, tilskotet til fagskulane og miljøkoordinatorar.

Eit totalt innsparingsbehov på 82,4 millionar kroner har gjort til at fylkesrådmannen i Vestland føreslår kutt i YSK/TAF-tilbodet, tilskotet til fagskulane og miljøkoordinatorar.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Saka skal handsamast i hovudutval for opplæring og kompetanse onsdag.