Fann pengar til YSK/TAF-tilbodet og fagskulane

– Vi prioriterer dei svake gruppene og tilbod som er viktige for næringslivet

Hovudutval for opplæring og kompetanse fann pengane ein trengde for å unngå kutt mellom anna i YSK/TAF-tilbodet og tilskot til fagskulen. No går saka til finansutvalet.

Hovudutval for opplæring og kompetanse fann pengane ein trengde for å unngå kutt mellom anna i YSK/TAF-tilbodet og tilskot til fagskulen. No går saka til finansutvalet.   Foto: fjordenes Tidende

Nyheter

– Eg er glad for at hovudutvalet er samde om desse prioriteringane, og at vi har funne inndekning og saldert budsjettet. Det ligg ei klar linje i dette, vi prioriterer dei svake gruppene, og tilbod som er viktige for næringslivet, seier medlem Sigurd Reksnes (Sp) i hovudutval for opplæring og kompetanse til Fjordenes Tidende