Ni stillingar totalt til Sogn og Fjordane

Nordfjord lensmannsdistrikt får no éi ekstra stilling som skal jobbe ut frå Måløy

Arne Johannessen, som er leiar for politiet i Sogn og Fjordane region, tildeler ni ekstra stillingar til Sogn og Fjordane, ei av desse skal plasserast i Nordfjord lensmannsdistrikt, i Måløy.

Arne Johannessen (t.h.), som er leiar for politiet i Sogn og Fjordane region, tildeler ni ekstra stillingar til Sogn og Fjordane, ei av desse skal plasserast i Nordfjord lensmannsdistrikt, i Måløy. På bildet er politisjefen i Sogn og Fjordane på besøk ved Måløy lensmannskontor og står saman med Tormod Hvattum og Nils Bakke (t.v.).  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Johannessen presiserer likevel at dette ikkje betyr at alt er roseraudt. Det trengst framleis fleire ressursar.