Riksantikvaren seier nei til nok eit steinbrot i dette området

Riksantikvaren har no konkludert etter å ha vore på synfaring i og ved Vingen-feltet i samband med den ønskte utbygginga av eit nytt steinbrot på fjellet Aksla i Bremanger. Han er ikkje einig i planane og reiser motsegn mot tiltaket.

Riksantikvaren har no konkludert etter å ha vore på synfaring i og ved Vingen-feltet i samband med den ønskte utbygginga av eit nytt steinbrot på fjellet Aksla i Bremanger. Han er ikkje einig i planane og reiser motsegn mot tiltaket.   Foto: Trond Lødøen

Nyheter

Det er Firdaposten som melder saka måndag.