Saka er ferdig etterforska

Ser tre moglege utfall etter jaktulukke

Politiet er ferdige med å etterforske ulukka der ein person vart treft av ein rikosjett under jakt.

Politiet er ferdige med å etterforske ulukka der ein person vart treft av ein rikosjett under jakt.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Kva utfall saka vil få kan eg ikkje uttale meg om, men det er fleire moglegheiter. Saka kan bli lagt bort som «ikkje noko straffbart forhold». Det kan bli skrive ut eit førelegg (bot), eller saka kan hamne i retten. Men dette er det politijuristen som skal vurdere, seier regionlensmann Tormod Hvattum til Fjordabladet som først melde saka.