Arbeidslaget skryter av kommunen og beboere

Ble ferdig med den store jobben fem uker før planen

Arbeidslaget fra Mesta er ferdig med å legge ny vannledning i nordlige deler av Gate 5 i Måløy. Kun asfaltering gjenstår. Ingvald Tennebø ved Kinn kommune skryter av jobben som ble fullført lenge før planen, og får skryt tilbake fra Mesta-gjengen.

Snart ferdige med jobben: Fra venstre framme: Ingvald Tennebø, Kristian Lofnes, Knut Bertil Støle og Geir Grønnevik. Bak f.v. Vidar Andreas Bakkebø og Sjur Brosvik.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Gjengen fra Mesta er nå ferdig med å legge ny hovedvannledning, spillvannsledning og overvannsledning i nordlige deler av Gate 5. Alle husene langs veien har også fått tilkoblingene sine i kummer, noe som gjør det mulig å stenge vannet til de enkelte husene uten å måtte grave i veien.