Var med og danna Stad Landskap då dei først ville ha turbinar i Hoddevik

Dagfred Berstad (72) er pensjonert lærar busett i Ervik. Han minnast at han og fleire organiserte seg i det som vart organisasjonen Stad Landskap etter eit høyringsmøte om vindkraftplanane på Stadlandet tilbake i 1998.

Gamalt mareritt: Dagfred Berstad meiner det er feil at Okla-området ikkje er gjeve den same vernestatusen som andre delar av Stadhalvøya.  Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Nyheter

Etter realskule på Firda og gymnas på Eid der han var ferdig i 1969, reiste Berstad vidare til studiar i Bergen og Trondheim.