Kommuneoverlegane kjenner tyngden av koronapandemien

– Mange kommunar har lagt ansvaret for smittevernet på skuldrene til ein einsleg kommuneoverlege

Arbeidsbelastninga for kommuneoverlegane i landet auka kraftig då koronapandemien kom til Noreg, viser ei undersøking frå Legeforeininga.

Arbeidsbelastninga for kommuneoverlegane i landet auka kraftig då koronapandemien kom til Noreg, viser ei undersøking frå Legeforeininga. Smittevernoverlege i Kin og Bremanger, Jan Helge Dale, er ein av dei som plutseleg fekk ein del fleire arbeidsoppgåver da koronapandemien trefte Norge.   Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

Då pandemien trefte, fekk dei meir enn dobbelt så mykje å gjere, skriv Aftenposten om undersøkinga. Ei av årsakene var at behovet for informasjon var stort.