Har satt i gang arbeidet med å sikre og tømme bua, men mangler fremdeles penger til restaurering

Musea i Sogn og Fjordane har satt i gang arbeidet med å sikre og tømme Lisetbua i Kalvåg som en del av forberedelsene til et restaureringsarbeid. Men selve restaureringen av bygget, mangler museet fremdeles penger til.

Musea i Sogn og Fjordane har vurdert Lisetbua i Kalvåg som et av 14 bygg som har høyest restaureringsprioritet.  Foto: Kjell Aga Ulvestad

Nyheter

Etter en evaluering av 14 bygg, får Lisetbua i Kalvåg den høyeste restaureringsprioriteten av Musea i Sogn og Fjordane.