Innovasjonsmillioner til forskning på kunstig intelligens i havbruk

Norges viktigste næring skal bli grønnere og mer bærekraftig når selskapet Posicom AS, SINTEF og sentrale industripartnere setter i gang med et nytt innovasjonsprosjekt.

En ROV kan samle inn data fra skipsskrog.   Foto: Posicom AS

Nyheter

Forskningsrådet har i september bevilget 126 millioner kroner til 12 innovasjonsprosjekter i havnæringene. Snaue 12 millioner av disse går til samarbeidsprosjektet LIACi (Lifecycle Inspection, Analysis and Condition information system) mellom Posicom og blant andre SINTEF.