Vil ikkje berre bygge opp att eit hotell, men også vere med på å skape ei levande bygd

Når ein no endeleg har fått sett på planane til investorgruppa, gjer det at ein på mange måtar trekker parallellar tilbake til stordomstida i bygda då éin visjonær mann og hans familie skapte det moderne Selje.

Destinasjon: Investorgruppa vil ikkje berre bygge eit hotell. Det vil bygge destinasjonen Selje.  Foto: LINK Arkitektur

Nyheter

Wald Drageseth henta industrien til bygda, og fekk på den måten bygda ut i verda ved å gjere den til ein del av ein nasjonal og internasjonal marknad. Den vanlege fiskarbonden fekk plutseleg industri som levebrød.