Første runde av influensavaksinene er forbeholdt målgruppene

Legger opp til massevaksinering i Nordfjordhallen av smittevernhensyn

På grunn av mulig mangel på vaksine denne sesongen er alle dosene forbeholdt målgruppene for influensavaksinasjon frem til 1. desember, og det er også utviklet en egen vaksine for de eldste og mest sårbare.

På grunn av mulig mangel på vaksine denne sesongen er alle dosene forbeholdt målgruppene for influensavaksinasjon frem til 1. desember, og det er også utviklet en egen vaksine for de eldste og mest sårbare.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Vi håper publikum respekterer dette, orienterer seg om de tilhører en risikogruppe og at personer som ikke er i risikogruppe avventer med å ta kontakt, sier fastlege Rune Nordpoll ved Måløylegesenter.

De siste årene har legene sett en stor økning i hvor mange som ønsker å ta influensavaksinen, særlig blant de som tilhører én eller flere risikogrupper. Det er forventet ytterligere økning i år, og i lys av koronasituasjonen er de altså nødt til å ta grep for å sikre at gruppene som trenger den mest får den først.

Egen vaksine for de eldste

Den tradisjonelle influensavaksinen er nettopp levert. Nytt av året er at det er en egen vaksine for de eldste og mest sårbare.

– Denne vaksinen kommer i november-desember og de som skal ha denne vaksinen vil bli kontaktet av helsetjenesten. Dette innebærer at vi høsten 2020 vil få en todelt vaksinasjon, sier Nordpoll.

Koronasituasjonen gjør også at det ikke vil bli massevaksinering på legekontoret i Måløy som tidligere år. Av smittevernhensyn må vaksineringen i hovedsak foregå i Nordfjordhallen. På Kinn kommunes hjemmesider kan en se oppsett over hvilke grupper som skal komme til hvilke tidspunkt.

– Vi opplever en viss pågang på legekontoret av personer som ønsker å få tatt vaksinen så fort som mulig. Det skulle det ikke være grunn til. Så langt viser statistikken fra den sørlige halvkule at det er betydelig færre influensautbrudd enn tidligere år. Dette kan ha flere grunner, men for oss her i nord vil dette sannsynlig medføre at influensasesongen kommer senere her enn det som er vanlig, forsikrer Nordpoll.

Dette er risikogruppene

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

- alle fra og med fylte 65 år

- beboere i omsorgsbolig og sykehjem

- gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine

Barn og voksne med:

- diabetes mellitus, type 1 og 2

- kronisk lungesykdom (inkludert astma)

- kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

- kronisk leversvikt

- kronisk nyresvikt

- kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

- nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, revmatoid artritt og andre sykdommer)

- svært alvorlig fedme (KMI over 40)

- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Kilde: FHI