Rosar dei frivillige etter ei givande helg

For Aktiv Raudeberg er ikkje talet 13 eit ulukkestal. Restriksjonar knytt til koronapandemien hindra nemleg ikkje arrangørane i å gjennomføre nok eit vellukka arrangement under årets Heim i Haust - det trettande i rekka.

Ros: Edvard Iversen (t.h) rosar innsatsen til dei frivillige etter etter årets Heim i Haust-arrangment. Her står han saman med Reinhardt Sørgård og Arve Horn.  Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

– Ut ifrå dei føresetnadene vi hadde i år med tanke på korona og restriksjonane rundt det, så må vi seie oss godt fornøgde med arrangementet.