Vil selje helsesenter-tomta slik at hotellplanane kan bli realisert

Formannskapet i Stad er positive til å selje helsesenter-tomta i Selje til Selje Hotell Invest, slik at dei kan realisere hotell-planane.

Formannskapet i Stad er positive til å selje helsesenter-tomta i Selje til Selje Hotell Invest, slik at dei kan realisere hotellplanane. Tomta det er snakk om er den delen av bygget som ligg nærast branntomta.   Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

Selje Hotell Invest har fremja eit ønskje å kjøpe helsesenteret i Selje. Selskapet har overtatt eigedommane på begge sider av helsesenteret, og plasseringa av det kommunale bygget er til ulempe for ei samla utvikling av strandsona langs Seljesanden.