Kan ta fleire år å få ei avgjerd

Trur ikkje meklinga vil føre fram

19. november møtest Kinn og Stad kommune til mekling om oppgjeret etter grensejusteringa av Bryggja. Kommunedirektør Åslaug Krogsæter i Stad trur ikkje meklinga vil føre fram.

19. november møtest Kinn og Stad kommune til mekling om oppgjeret etter grensejusteringa av Bryggja. Kommunedirektør Åslaug Krogsæter i Stad trur ikkje meklinga vil føre fram.   Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

– Om posisjonane ikkje blir endra kan resultatet fort bli at vi må be om handsaming av ei skjønsnemnd, sa Krogsæter då ho orienterte formannskapet i Stad om status for grensejusteringa.