– Vi trur og ventar at Stortinget no vil manne og kvinne seg opp til å ta ansvar for å rette opp regjeringa sitt løftebrot

Stad kommunestyre krev at Stortinget rettar opp regjeringa sitt løftebrot, og legg inn startløyving til Stad Skipstunnel i statsbudsjettet for 2021.

Stad kommunestyre krev at Stortinget rettar opp Regjeringa sitt løftebrot, og legg inn startløyving til Stad Skipstunnel i statsbudsjettet for 2021.  

Nyheter

Det kjem fram i fråsegna som vart vedtatt under torsdagens kommunestyremøte. Dei viser blant anna til at eit samla næringsliv langs heile kysten støttar kravet om snarleg oppstart av prosjektet.