Har justert krava for å realisere fartøyet innafor budsjettet – No går det mot nytt opplæringsfartøy for skulen

Fylkesrådmannen rår til at fylkestinget vedtek å bygga eit nytt opplæringsfartøy med endra krav.

Fylkesrådmannen rår til at fylkestinget vedtek å bygga eit nytt opplæringsfartøy med endra krav.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Til kommande møte i Hovudutval for opplæring og kompetanse skal saka om nytt opplæringsfartøy behandlast etter at den førre anbodsrunde vart avlyst.