Kraftige stormkast røska med seg stillas

Trass i at stillaset var godt festa i veggen, tok dei kraftige stormkasta tak og la alt i bakken.

Her blir stillaset i Torskangerpoll berga.  Foto: Lisbeth Helen Våge

Nyheter

Ingen personar vart skadde, men for dei som arbeider dugnad for å skifte vindauge og bordkledning på det vesle forsamlingshuset i Gravdal var det eit trist syn som møtte dei torsdag morgon.