«Dei som meiner at omgrepet yrkeskvinne nærmast vart «oppfunne» på 60- og 70-talet bør snarast revurdere oppfatningane sine»

Denne kommentaren er skriven av Øystein Sandøy, og er del av Stemplar ut-spalta i Fjordenes Tidende kvar fredag.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Denne kommentaren er skriven av Øystein Sandøy, og er del av Stemplar ut-spalta i Fjordenes Tidende kvar fredag.