«Tenk dere om to ganger»

  Foto: Privat

Nyheter

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk:

Tenk dere om to ganger

De to brødrene Arvid og Rune Vamråk har planer om å bygge leiligheter i et nybygg på kaia i Kalvåg, vegg i vegg med Frøyenhuset (Cafe Vest). Med seg på lagt har de Knutholmen-gründer Svein Inge Fosse. Salt Arkitekter i Florø sier de er spent på responsen, og brødrene Vamråk forteller at de er på et stadium hvor de lodder stemningen. Så får vi utvikle dette videre i tråd med de innspilla og interessen vi blir møtt med, avslutter de et avisoppslag i Firdaposten.

Tenk om alle hadde hatt en slik innstilling når de setter i gang bygging eller prosjekter som i høyeste grad har innvirkning på utvikling av et lite lokalsamfunn. Et slikt utgangspunktet/holdning står det virkelig stor respekt av. Når det er sagt, så ser jeg at offentlige innspill uteblir, men fortvil ikke Arvid og Rune, folkepraten går.

La meg innledningsvis si at jeg har ikke møtt et menneske som ikke er ute etter utvikling, nye arbeidsplasser osv. i Kalvåg, men?

Mange med meg har i alle år trodd at kaia/tomta huset skal bygges på var eid av Bremanger kommune. Grunnen er at den alltid har vært til allmenn bruk. Ikke bare det, den plassen er på mange måter selve «hjertet» i Kalvåg sentrum. Under alle festivaler/tilstelninger er det her man har hatt scene og torgplass. Siden det stadig vekk er manko på parkeringsplasser rundt butikken, turistkontor osv. særlig sommerstid har denne kaia i stor grad også blitt benyttet som parkeringsplass.

Kalvåg er en perle, med alle de velholdte husene og buene. Skal man trekke fram en ting som kanskje er minus med Kalvåg, så er det at veien ikke følger sjøen. Bortsett fra alle flytebryggene er det få plasser allmennheten kommer i nærkontakt med sjøen.

For å gå rett på sak, så er innvendingene jeg hører at det planlagte bygget på kaia vil stengefolk enda mer vekke fra havna, og sentrum vil virke enda mer stengt for allmennheten enn den er i dag. En annen ting er at for eksempel fire-fem leiligheter vil beslaglegge en rekke nye parkeringsplasser, hvor skal de ligge? Båndlegging av så mange parkeringsplasser i sentrum vil sannsynligvis ha negative ringvirkninger vedrørende turister som kommer.

Det mange spør seg om er om det ikke er mulig å finne en annen sentrumsnær tomt til dette bygget? For eksempel i området fra «Gjensidigebygget» og mot Kalvåg sentrum? En ting alle jeg har snakket med også er enige om er; Brødrene Vamråk må ikke bli økonomisk skadelidende. Med den innstilling som brødrene legger for dagen mener mange at Bremanger kommune her har en gylden sjanse til å sikre seg denne tomta til allmenn bruk også for kommende generasjoner.

Mitt og mange sitt ønske til Brødrene Vamråk er: Tenk dere om to ganger før dere endre/lukker Kalvåg sentrum enda mer enn det er i dag.