Gler seg over at sjukefråværet går ned

Sjukefråværet i tredje kvartal i Kinn ligg på 7 prosent. Det er ein liten nedgang frå førre kvartal, og kommunedirektør Terje Heggheim er glad for å sjå det.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Sjukefråværet i tredje kvartal i Kinn ligg på 7 prosent. Det er ein liten nedgang frå førre kvartal, og kommunedirektør Terje Heggheim er glad for å sjå det.