Har forståing for at politikarane finn budsjettarbeidet vanskeleg, men er ikkje einig i kritikk om uspesifiserte kutt

– Eg er ikkje heilt einig med Raudt i at det er veldig mange uspesifiserte kutt i budsjettforslaget, seier kommunedirektør i Kinn kommune, Terje Heggheim. Han presiserer at der ein har vore meir uspesifisert så handlar det om kutt fram i tid, og ikkje for 2021.

– Eg er ikkje heilt einig med Raudt i at det er veldig mange uspesifiserte kutt i budsjettforslaget, seier Terje Heggheim, og presiserer at der ein har vore meir uspesifisert så handlar det om kutt fram i tid, og ikkje for 2021.   Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Han har likevel stor forståing for at det kan vere vanskeleg for enkelte område å sjå kva som ligg i kutta.