Sikrar oppstart med pengar til Svelgen-Indrehus i 2023

– Vi er svært nøgde med at Venstre saman med samarbeidspartia i Vestland fylkehar fått rydda all tvil av vegen: Kystvegen Florø-Måløy skal byggast, og arbeidet med Svelgen-Indrehus som første delstrekning skal starte raskare enn Fylkesrådmannen la opp til.

I fellesframlegget frå samarbeidspartia i Vestland, som har fleirtal i fylkestinget, er det no sett av midlar til startløyving til Svelgen-Indrehus i 2023, med etterfølgande større løyving i 2024. Dermed er prosjektet sikra oppstart. Her frå tidlegare i haust då Arne Werge Olsen (f.v.), Reidar Sandal, May-Britt Liseth Bratseth og Anne Kristin Førde var samla for å snakke om viktigheita av Kystvegen.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Det seier Venstre sin medlem i fylkesutvalet i Vestland, Alfred Bjørlo.