– Kjenner du igjen noen av disse konfirmantene fra 50-tallet?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågsøy/Kinn: Det­te er kon­fir­man­ter fra Nord-Vågs­øy og Os­munds­våg i 1954. Kon­fir­ma­sjo­nen var i Sør-Vågs­øy kir­ke i Mål­øy søn­dag 26. sep­tem­ber, men bil­det er tatt i in­te­rims­kirka på Hals­ør på man­da­gen et­ter.