Alfred Bjørlo er innstilt på topp på Venstre si stortingsvalliste

Alfred Bjørlo er nominert på topp på Venstre si valliste til stortingsvalet 2021 for Sogn og Fjordane valkrins. 

Alfred Bjørlo er nominert på topp på Venstre si valliste til stortingsvalet 2021 for Sogn og Fjordane valkrins.   Foto: pressefoto

Nyheter

Innstillinga frå nominasjonsnemnda var samrøystes. Venstre nominerer i tillegg tre ungdomskandidatar på lista.