Det blir ingen glassoverbygd handlegate

Nå ber kommunen om å få bruke pengene som skulle gå til den overbygde handlegata i Gate 1 til andre sentrumsprosjekt

Kinn kommune søker nå fylkeskommunen om å få omdisponere tettstedmidlene som ble tildelt prosjektet med en glassoverbygd handlegate i Måløy sentrum. Kommunen har avklart at det ikke blir noe av dette prosjektet, og ber derfor om å få bruke pengene til andre sentrumsprosjekt.

Kinn kommune søker nå fylkeskommunen om å få omdisponere tettstedmidlene som ble tildelt prosjektet med en glassoverbygd handlegate i Måløy sentrum. Kommunen har avklart at det ikke blir noe av dette prosjektet, og ber derfor om å få bruke pengene til andre sentrumsprosjekt.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Viser til tidligere tildelte tettstedsmidler til Vågsøy kommune i 2014 fra Sogn og Fjordane fylkeskommune. Midlene var opprinnelig tiltenkt et veiprosjekt i Måløy sentrum i forbindelse med en planlagt og prosjektert, overbygd handlegate i sentrum. Prosjektet har blitt utsatt år etter år, uten at det har lykkes de to sentrumsnære firmaene å realisere prosjektet, skriver teknisk sjef i Kinn kommune, Frode Ellingsrud.