Mange reiselivsbedrifter på Vestlandet fryktar konkurs

Rundt 40 prosent av reiselivsbedriftene til NHO Reiseliv i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal meiner det er ein reell fare for at dei kjem til å konkurs på grunn av koronapandemien, viser ei fersk undersøking.

Rundt 40 prosent av reiselivsbedriftene til NHO Reiseliv i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal meiner det er ein reell fare for at dei kjem til å konkurs på grunn av koronapandemien, viser ei fersk undersøking.   Foto: Sara Johannessen Meek/SCANPIX

Nyheter

Tala kjem fram i ei undersøking NHO Reiseliv har utført i perioden 3.–7. januar i år. Konkursfrykta er om lag like stor blant reiselivsbedriftene i alle dei tre vestlandsfylka. Det vil med andre ord seia at rundt to av fem reiselivsbedrifter på Vestlandet fryktar dei ikkje vil greia seg.