Om alt går som Jørgen og resten av prosjektgruppa håpar, kan dette naturparkanlegget stå ferdig allereie 4. september

– Det er 90 prosent sikkert at dette blir noko av, seier Jørgen Blålid i turgruppa til Skavøypoll Idrettslag. Og om søknadane om spelemidlar og annan støtte slår til, ser idrettslaget for seg byggestart for den nye naturmøteplassen i mars og opningsdato 4. september.

– Det er 90 prosent sikkert at dette blir noko av, seier Jørgen Blålid i turgruppa til Skavøypoll Idrettslag til Fjordenes Tidende. Og om søknadane om spelemidlar og annan støtte slår til, ser idrettslaget for seg byggestart for den nye møteplassen i mars og opningsdato 4. september.   Foto: Nordwest3D

Nyheter

– Får vi til dette, blir det eit løft, ikkje berre for Deknepollen, men for heile området. Her blir det moglegheiter for alle dei som bur nært og for alle som vil kome hit på besøk, seier Blålid til Fjordenes Tidende.