Av 79.000 tungbilkontroller i 2020 fikk 22.000 kjøreforbud

Til tross for smitteverntiltak store deler av året, gjennomførte Statens vegvesen flere kontroller av tunge kjøretøy langs vegene enn året før.

Stetens vegvesen gjennomførte over 79.000 kontroller av tunge kjøretøy i 2020. Bildet er fra en kontroll på Ånestad i november.   Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Utekontrollørene i Statens vegvesen jobber hver dag for å sikre at vi har trygge kjøretøy og sjåfører på vegen. Dette bidrar til at vi kan komme nærmere målet om null drepte i trafikken.