Foreslår heller fleksible møtesteder i begge deler av kommunen enn oppretting av to avdelinger

Kinn kommune har søkt Justis- og beredskapsdepartementet om å få opprette to avdelinger for kommunens forliksråd, et for Florø og et for Måløy. Men departementet synes ikke noe om ideen, og har avslått søknaden.

Kinn kommune har søkt Justis- og beredskapsdepartementet om å få opprette to avdelinger for kommunens forliksråd, et for Florø og et for Måløy. Men departementet synes ikke noe om ideen, og har avslått søknaden.   Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

Søknaden om opprettelse av to avdelinger av forliksrådet i Kinn kommune er begrunnet med lang reisevei for innbyggerne og et mindre tilgjengelig tilbud for innbyggerne.