Forklarar reglane for isolasjon

Frykta kollegaane var for tidleg tilbake på jobb etter covid-19-smitte. – Reglane er følgt, seier kommuneoverlegen

Fjordenes Tidende har blitt kontakta av personar som har uttrykt uro for at personar som har vore i isolasjon med koronasmitte ser ut til å ha kome tilbake i arbeid for tidleg.

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld, Stad kommune klargjer her for reglane rundt isolasjon i samband med koronasmitte.  Foto: Siri Kolseth

Nyheter

Ein av tipsarane melder om at det på deira arbeidsplass har gått under ei veke frå dei smitta vart sett i isolasjon, og til dei no er tilbake på jobb. Dette er lovleg, ifølgje kommuneoverlegen.