Maaløy Seafood kjøper nabobuda. Ambisjonen er å vokse videre i kystbyen

I desember kjøpte Maaløy Seafood Amstkaia 16 i Måløy, også kjent som Brødrene Myhre-bygget. Planen er å vokse videre i kystbyen.

Vil vokse: Maaløy Seafood kjøper bygget til naboen, Brødrene Myhre-buda. På bildet ser du buda rett til høyre for Maaløy Seafood.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Vi er nå den eneste gjenværende pelagiske fabrikken i Måløy sentrum, og synes det er flott at vi kan skape ny aktivitet i et bygg med sterke røtter i den pelagiske industrien generelt, og Måløy spesielt. Vi ønsker samtidig å takke Andreas Myhre for et godt samarbeid i årene vi har vært naboer, sier Sverre Søraa, admininstrerende direktør i Coast Seafood, konsernet som Maaløy Seafood er en del av.